Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

На 8 февруари приключва приемът на заявления за хуманно отношение към птици и свине

 До 8 февруари ДФ „Земеделие“ приема документи за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ – за свине майки. Приемът е отворен от 22 януари 2021 г.

  Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

   Изплащането на държавната помощ за хуманно отношение към птиците ще започне от 22 февруари 2021 г. Размерът на финансовата подкрепа за 2021 г. е 35 000 000 лв.

   Държавната помощ за хуманно отношение към свине се предоставя за свине – майки и/или отгледани и реализирани угоени прасета при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Финансовият ресурс за 2021 г. по схемата е 35 000 000 лева. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

    За подпомагане на прасета за угояване, документи за участие в първия транш ще се приемат от 2 до 17 май 2021 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври 2021 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates