Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Уведомление за влязъл в сила делегиран Регламент на ЕК

От 03.03.2021г. е в сила Регламент 2021/374  https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/legislation_wine/Euro_legislation_wine/,изменящ Регламент 2016/1149 по отношение на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията от COVID-19.

  Съгласно чл. 2, параграф 2 от новия Регламент, ако проверките показват, че цялостната операция, обхваната от заявлението за подпомагане, не е изпълнена изцяло, но общата ѝ цел все пак е постигната, държавите членки изплащат подпомагане за отделните действия, които са изпълнени, и налагат санкция в размер на 100 % от сумата, първоначално предоставена за тези действия в заявлението за подпомагане, които не са били изцяло изпълнени.

   Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки, в т.ч и България.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates