Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Проверяват общото здравословно състояние на отглежданите пчелни семейства, броят на отпадналите такива и причините за това

Здравословното състояние на пчелните семейства и тяхната регистрация е предмет на инспекция на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в цялата страна. 

Целта на контрола, който ще се извършва от официалните ветеринарни лекари (ОВЛ), е да се проследи общото здравословно състояние на отглежданите пчелни семейства, броят на отпадналите такива и причините за това, броят на декларираните и отглежданите към момента на проверката пчелни семейства, както и наличието на жизнени фамилии в кошерите.

Проверките на ОВЛ не отменят и няма да възпрепятстват ежегодните пролетни профилактични прегледи на пчелните семейства в България по Програмата за надзор и контрол на болестите по пчелите. Те ще се провеждат съгласно програмата от началото на месец април 2021 година.

Преди дни започна подписването на договори по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. 1952 кандидати са одобрени за подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ от 8 052 644 лв. 

Закупуването на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти се оказа най-желано. По тази мярка са одобрени 1413 кандидати с одобрена финансова помощ от 3,5 млн. лева.

Интерес бе отбелязан и към закупуване на кошери, отводки и пчелни майки, където на 1247 пчелари е одобрено финансиране в размер на над 3,3 млн. лева.

900 пчелари ще получат финансиране в размер на близо 1 млн. лв. за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 22.5 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет.

 

дравословното състояние на пчелните семейства и тяхната регистрация е предмет на инспекция на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в цялата страна. 

Целта на контрола, който ще се извършва от официалните ветеринарни лекари (ОВЛ), е да се проследи общото здравословно състояние на отглежданите пчелни семейства, броят на отпадналите такива и причините за това, броят на декларираните и отглежданите към момента на проверката пчелни семейства, както и наличието на жизнени фамилии в кошерите.

Проверките на ОВЛ не отменят и няма да възпрепятстват ежегодните пролетни профилактични прегледи на пчелните семейства в България по Програмата за надзор и контрол на болестите по пчелите. Те ще се провеждат съгласно програмата от началото на месец април 2021 година.

Преди дни започна подписването на договори по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. 1952 кандидати са одобрени за подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ от 8 052 644 лв. 

Закупуването на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти се оказа най-желано. По тази мярка са одобрени 1413 кандидати с одобрена финансова помощ от 3,5 млн. лева.

Интерес бе отбелязан и към закупуване на кошери, отводки и пчелни майки, където на 1247 пчелари е одобрено финансиране в размер на над 3,3 млн. лева.

900 пчелари ще получат финансиране в размер на близо 1 млн. лв. за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 22.5 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates