Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Установиха незаконна сеч на 700 дървета общинска собственост

Екип на Регионална дирекция по горите – София установи незаконна сеч на 689 бр. черен бор и 9 бр. бук при проверка в четири подотдела, общински и части гори в землището на с. Дружево, община Своге. Инспекторите констатирали, че дърветата са без позволителни за сеч и контролна горска марка. Общият размер на нарушението е 353 пл. куб. м. За установеното нарушение е съставен констативен протокол. Уведомена е прокуратурата. Работата по случая продължава.

За периода от 21 юни до 27 юни 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите в цялата страна са извършени общо 4485 проверки. Проверени са 351 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина; 743 сечища, от които почти половината в насаждения с извеждани възобновителни сечи или с възраст над 80 години; 1866 превозни средства, транспортиращи дървесина, 306 риболовци, 1172 физически лица. 

Съставени са общо 68 констативни протокола и 108 акта за установени нарушения, от които 103 бр. по Закона за горите, 4 по Закона за лечебните растения и 1 бр. по Закона за рибарството и аквакултурите. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates