Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Начини за производство на зелена енергия

Един от вариантите е чрез оползотворяване на отпадъци от земеделските стопанства. Немски холдинг представи предимствата на съоръженията, които работят с органични суровини.

Немски холдинг представи възможностите за изграждане на инсталации за производство на биогаз в Регионалната инспекция по околна среда-В.Търново. В срещата участваха еколози, земеделски стопани, представители на строителни фирми и банки от Централна Северна България.

Петър Франке, президент на немския холдинг, обясни предимствата на съоръженията, ефективността им и технологичните процеси. Германската фирма до момента е изградила в своята родина над 40 такива инсталации и още 20 в чужбина - Кипър, Италия, Турция.

Освен, че инсталациите произвеждат зелена енергия, те са практически безотпадни, защото остатъчните продукти - торове и вода, се ползват в земеделието.

Немското дружество обединява три фирми, които предлагат услуги на различните етапи от производството на съоръженията - проектиране, конструиране, строителство и др. Инсталациите преработват отпадъци, които често създават екологични проблеми и депонирането им е проблемно, трудоемко и скъпо. Те работят със суровини от органичен произход - отпадъци от кравеферми, птицеферми, от хранително-вкусови предприятия, от заведения за обществено хранене, с растителни отпадъци от земеделско производство и т.н. При технологичния процес се отделя метан, използван за производството на електрическа енергия. Тя се изкупува на преференциални, по-високи цени от електроразпределителните дружества в европейските страни.

Съоръженията са с различен капацитет, който варира от 50 киловата до над 1000 киловата. Практиката е показала, че стопанство с 50 крави например с инсталация от 50 киловата, ще задоволява собствените си нужди от електричество.

Има изисквания към суровините, с които работи съоръжението - в случая кравешка тор. Тя се сортира специално, след което се поставя във ферментатор. Там процесите на ферментация се извършват под въздействието на специални щамове микроорганизми, при температура 38-44 градуса по Целзий.

Важно е животните да не са лекувани с антибиотици, защото медикаментите преминават в отпадъците и затрудняват работата на ферментатора. Той трябва да бъде спрян и да се добавят специални реактиви. Сухото вещество в суровините трябва да е до 18%, дори ако е добавен силаж, слама и растителни отпадъци от жито, ечемик и т.н.

За да работи ефективно инсталацията, животинските отпадъци трябва да се подават на равни интервали от време. Затова трябва да се изчисли режима за хранене на кравите.

Ферментаторите може да са един или два, това е решение на собственика на фермата, според нуждите и намеренията му. Немската фирма е изградила складове за суровини и ферментатори на определено ниво под земята. Така отпадъците се изсипват директно там и не се налага да се ползва допълнителна работна ръка.

При производствения процес се отделя метан, който се отвежда в генератор за производство на електрическа енергия. После се прави специална система за използване на енергия в самата ферма. Електричеството задвижва различни доилни апарати, пътеки за извозване на тора и т.н.

В Германия фермерите задоволяват не само собствените си нужди от енергия, но има и опция да продават излишната енергия на държавата. Обикновените хора плащат за тока около 11-15 цента на киловат, а зелената енергия се продава на почти 2 пъти по-високи цени. За България също са предвидени преференциални, по-високи цени на енергията от алтернативни източници, съгласно договорености с ЕС.

При производството на биогаз с такива инсталации се получават още вода и тор. Торът се разпръсква на полето за подхранване на различни земеделски култури. Водата се пречиства и може да се употребява за напояване в оранжерии, охлаждане и др.

Ако за суровина се ползват хранителни отпадъци от ресторанти и други заведения за обществено хранене, се налага двойното й сортиране. Причината е, че в органичната маса попадат пластмасови вилици, съдове, торбички и др.

За българските стопани е проблем намирането на инвестиции за изграждане на инсталации за биогаз. Възможност е мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

„Финансовата помощ за одобрените проекти е в размер 60 на сто от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 на сто от общите допустими разходи по проекта”. Това е в случаите, когато се прави проект за реновиране и изграждане на „сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието”.

Максималният размер на проектите е посочен за периода на действие на програмата - 2007 - 2013 г. и за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Друга възможност за осигуряване на инвестиции за строителство на инсталация за биогаз са банковите кредити. Цената на едно съоръжение в зависимост от мощността варира от 1 млн. лв. до над 3 млн.лв.

Източник:http://www.ecomedia.bg

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates