Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Витаминозните храни на природата

Какво по-приятно да се сгреете в студените дни с пунш от черен бъз, да се заредите с витамини от шипково вино или вино от червена калина, да сръбнете компот от трънки или дренки, когато имате темпера­тура. Шепа диви ябълки ще при­дадат неповторим аромат на коледния ошав.

Един от най-достъпните ме­тоди за съхранение на диво­растящите плодове е сушене­то. При спазване на техноло­гията така най-пълно се запаз­ват основните хранителни ве­щества и витамини, а храни­телната им стойност в резултат на изпарението на водата се увеличава 9-10 пъти. Сега му е времето да се запасим с тези безценни дарове за предстоя­щата зима.

ДИВИ ЯБЪЛКИ.

Най-добри­те сортове за сушене са с неви­соко съдържание на захар, т.е. кисело-сладки на вкус. Изми­ват се, нарязват се по дължина или на кръгчета и се нареждат върху метална решетка. Тем­пературата в началото на су­шене трябва да е 80 градуса, а в края 50-55 градуса. В проце­са на сушене на всеки 1,5-2 часа ябълките се вадят от фур­ната и се разбъркват. Изваж­дат се, когато при силен натискрезенчетата не се размачкват. Тъй като съхнат неравномерно, трябва да се досушат на тънък пласт в дървена щайга за 2-3 седмици.

УЗРЕЛИ ШИПКИ.

За препо­ръчване е да се берат през сеп- тември-октомври, когато в тях са се натрупали най-големи ко­личества аскорбинова кисели­на. Плодовете се почистват, но не се мият, а веднага се слагат върху сито във фурната да съх нат при първоначална темпетура 40 градуса,но се увеличава до 60 градуса, като вратичката се държи ле­ко открехната. След 8-10 часа се изваждат и оставят за 2-3 дни да доизсъхнат на въздух.

ДРЕНКИ.

Берат се в сухо време, преди да потъмнеят и омекнат, иначе бързо плесе- нясват. Сушат се на тънък пласт в тава във фурната, като температурата постепенно се повишава от 45 на 80 градуса, а вратичката се държи леко отворена. От 1 кг пресни дрен­ки се получават около 100 г сухи.

ТРЪНКИ.

Плодовете узря­ват към октомври, но остават по храстите до началото на зимата. Изчистени и разстла­ни на тънки пластове в щайги, могат да се запазят пресни повече от месец. Презрелите и осланени плодове обаче бър­зо загниват, затова трябва вед­нага да се изсушат. Първона­чално фурната се загрява до 40 градуса, а след това темпера­турата постепенно се повиша­ва до 75 градуса. Сушените трънки напълно запазват ка­чествата си и са много трайни. Придават пикантен аромат на рибена чорба, сарми с лозови листа, дроб-сарма, пълнени чушки.

ЧЕРВЕНА КАЛИНА.

Плодо­вете се берат след първите сту­дове, когато стават по-сочни и сладки, а тръпчивият им вкус значително намалява. Тогава са най-подходящи за приготвя­не на вино. След оронване от кичурите се сушат във фурната при температура, не по-висока от 50 градуса. Нормално изсу­шените плодове са блестящи и не лепнат при натиск.

ЧЕРЕН БЪЗ.

Берат се само напълно узрели, дори презре­ли плодове, преди да започнат да увяхват. Тъй като в недоуз­релите плодове и в семчиците на вече узрелите се съдържа отровен алкалоид (който е неус­тойчив на топлина и при варене се разпада напълно), бъзът трябва да се преработва вни­мателно. Пасирането и стери­лизирането на плодовете е за предпочитане пред сушенето. Оронените зрънца се слагат в съд с вода, която едва покрива дъното му и се задушават 30 минути. Кашата се претрива през сито, прецежда се още веднъж (никаква семка не бива да попадне), налива се в бурка­ни и се стерилизира 30 минути. От нея по всяко време може да се приготви мармалад или же­ле, да се използва за пунш или супа.

Източник:http://www.domashenjurnal.bg

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates