Днес България в цял свят е известна с хубавото си грозде. Десертните сор­тове "Булгар" и "Димят" почти на всички излож­би и панаири печелят златни медали за отлич­ните си вкусови, хранителни и лечебни свойст­ва.

Химичният състав на гроздето е различен за различните сортове. Той зависи от степен­та на зрялост, от почвата, от агротехника­та, приложена при отглеждането му. Гроздето е изключително хранителен плод, което се дъл­жи на захарите в състава му: от 13 до 24% захари, преобладаващата от които е глкжоза-та, следвана от гроздовата захар и малко фруктоза.

Гроздето не съдържа обикновена захар. Извес­тно е, че гроздовата захар е най-доброто "гори­во" за човешкия организъм, защото не се прера­ботва от храносмилателните ензими, постъп­ва в кръвта непроменена и се усвоява оптимал­но. Тя е източник за образуване на гликоген (жи­вотинска скорбяла), която се отлага в черния дроб и мускулите и служи за енергиен резерв наорганизъма. Киселините в състава на гроздето (винена и ябълчена и др.), са от 4 до 7%. Те подпо­магат функциите на храносмилателната и от­делителната система. Целулозата, белтъчините и мазнините са в малки количества. Етерични­те масла, танинът и смолистите вещества в съдържанието му придават онзи изтънчен аро­мат и приятен вкус на различните сортове гроз­де.

Общото количество на минералните вещес­тва (магнезий, калций, силиций, арсен, йод и др.) в гроздето е от 0,5 до 0,9%, от които най-голям дял се пада на калия. Гроздето съдържа 5,0 мг ви­тамин Сив по-малко количество витамини PR каротин, В1, В2 и др. Със своя ценен и разнообра­зен химичен състав то е ценна храна за здрави и болни.

Яжте черно грозде за сърцето!

Черните сортове грозде за разлика от бели­те сортове, са особено богати на полифеноли. За да се възползвате максимално от изключител­но ценните вещества, които предпазват сърце­то, е най-добре да консумирате току-що откъс­нато грозде, но добре измито, за да се отстра­ни полепналата по зърната прах, съдържаща пес­тициди.

Гроздето - безценен източник на минерали

Калият действа като естествен диуретик, калцият, фосфорът и минималните нива сол, бла­гоприятстващи дренирането и отделянето на токсини. Магнезият пък помага за намаляване на физическата умора, а цинкът предпазва от преждевременно стареене.

Гроздето - богато на Витамини

Особено на витамин В, който предпазва мус­кулите от спазми, на витамин PR който благоп­риятства бронзирането на кожата и укрепва стените на кръвоносните съдове и се използва за лечение на спукани капиляри и болести по ве­ните. Независимо от ниското съдържание на ви­тамин С, гроздето допринася за асимилирането му от организъма.

Изследвания върху животни доказват, че със­тавна част от гроздето, наречена ресвератрол, може да блокира развитието на раковите клет­ки, преди да образуват тумори. Затова специа­листите препоръчват да се консумира грозде ка­то превантивна мярка срещу ракови заболява­ния.

Източник:http://www.domashenjurnal.bg