Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Невенът - прекрасна билка за поддържане на кожата

Невенът е красиво де­коративно градинско рас­тение с големи ярко жълти или ярко оранжеви цвето­ве, с пищна свежа зелена част. Той е непретенцио­зен, расте на открити мес­та през цялото лято. Роди­ната на невена са страни­те от Средиземноморието.

Използва се цялото растение или само цветчетата, без чашките. Жълти­ят или оранжевият цвят се дължи на каротиноидите, които са голямо количест­во в растението. Каротино­идите принадлежат към групата вещества, в които влиза и витамин А. Те са относително стабилни съединения , които не се разтварят във вода, но се раз­тварят в мазнини. За да бъде усвоен морковът, кой­то също съдържа каротин и провитамин А, е необхо­димо да се добави към сока или салатата растително масло или сметана, за да могат веществата да бъдат усвоени. Витамин А и каро­тинът са много важни за всички функции на орга­низма, особено за зрение­то и регенерацията на ко­жата.

Невенът влияе благо­творно на кожата, лекува рани и затова цветове не­вен се добавят в козметич­ните мазила, възстановителните кремове.

Екстракт от цветове не­вен успешно се използва за поддържане на кожата за специални вани. Пора­ди регенериращото си дей­ствие невенът е подходящ особено за чувствителна кожа. Използват се и шам­поани с екстракт от невен, които действат меко и ес­тествено на кожата на гла­вата и косата. Екстракт от невен се добавя и в тоалет­ните сапуни като успокоя­ваща и омекотяваща съставка.

Най-употребявани и действени са кремовете (мазилата) с невен, които са многостранно средство.

Не­венът препятства възпали­телните процеси, има и бактерицидно действие. Освен това мазилата подо­бряват циркулацията на кръвта в кожата, прави я по-еластична и по-защите на от механични и химични дразнители.

Каротинодите, които се съдържат в мазилата с не вен, възвръщат са мовъзстановящото свойст­во на кожата. Кремовете за ръце с невен са също ефективно средство за поддържане на кожата наръцете, особено ако са на­пукани и възпалени. Освен заздравяващ ефект мази­лата с невен имат и маса­жиращи свойства, изглаж­дат дълбоките рани и следоперационните ръбове, като ги прави козметичнонезабележими.

В средновековието не­венът се използвал за ле­чение на кел и нечиста кожа. В превод от латински Calendula означава "първи­ят ден от месеца".

Източник:http://www.domashenjurnal.bg

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates