Ще бъдат предоставени 23 дка общинска земя в близост до сградата на Винарска кооперация „Грозд” в село Караисен. На тях ще бъде реализиран проект, с който ще се кандидатства по Оперативна програма „Околна среда” или друга донорска програма.

Работното заглавие на проекта е „Регионален подход и ефективни природоопазващи действия: две идеи за опазване и поддържане на биоразнообразието”, посочи председателят Петър Петров от БАСЕТ. Той предвижда осъществяването на две инициативи на територията на павликенска община. Едната е реализирането на „Център за опазване и поддържане на флористичното разнообразие „Мизия”- село Караисен”. На определения терен ще бъдат засадени изчезващи видове от флората на Дунавската равнина („Мизия”) със значение в европейски мащаб. Тук ще бъде съставен нещо като генетична банка от защитени растения. От нея ще бъдат вземани редки видове и ще бъдат засаждани в местата, където вече са изчезнали, за да се възстанови екоравновесието. Неслучайно е избрано и местоположението на тази „природна банка”, защото павликенското село е в средата на Дунавската равнина.

Другата идея е да се изградят крайречни езера от нов тип (възстановяване на т.нар. старици) като местообитания на растителни и животински видове. Те ще бъдат разположени между град Бяла Черква и село Стамболово.

Идеята е тези малки водоеми да са разположени на 1-2 дка, с дълбочина около 1 м. Миниезерата ще бъдат създадени във високите речни заливни тераси, където са при гарантирани водни количества от инфилтрационни и валежни води. Тези изкуствени влажни микрозони ще са основни обитания не само на белия щъркел и патиците, но и на други водолюбиви птици.

Двете предложения биха могли да се реализират в различни части на страната с цел запазване на екологичното равновесие и природното богатство. Ако проектът на БАСЕТ и община Павликени бъде одобрен, той може да послужи за модел на подобни проекти в други региони на България.


Източник: http://www.ecomedia.bg/
, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));