Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Царски орел от България загина от токов удар в Западна Турция

Мястото, където загина царският орел ДрагоЦарски орел е открит, загинал от токов удар на турска територия. Орелът беше маркиран със сателитен предавател от БДЗП миналата година. Това е позволило откриването на тялото и причината за смъртта. Орелът е излюпен през април 2010 в Западна Странджа, а на 2 юли 2010 му е поставен GPS/Argus предавател. Птицата е символично осиновена от Dir.bg и й е дадено името Драго.

Той е първият от маркираните тогава 7 малки, който излетя от гнездото си. Пътят на Драго е дълъг – след напускането на гнездото, той стоя известно време в територията на родителите си, а след това се отправи на юг и прекара зимата в Анадола. След успешно презимуване, в началото на април 2011 започна обратна миграция към България, но не се спря, а продължи на север през Румъния, Украйна, Словакия и достигна Полша, южно от гр. Краков. След което се завърна в България и след кратък престой в района на Сливен продължи отново на юг към Турция, към местата където прекара зимата, където остана 2 седмици.

(линк към карта с пътя на Драго http://78.90.16.151:8001/birdtrackingreport/1628/map/)

Орел Драго Последният получен от предавателя му сигнал е на 25 май 2011 на 7 км. северозападно от град Ескишехир в Турция. След това излъчването прекъсва. В края на август отново се получава сигнал от предавателя на Драго и то от същото място където беше последният сигнал от 25 май. Експертите предполагат, че орелът е загинал в нива, която е ожъната в края на лятото и огретия от слънцето слънчев панел на предавателя зарежда батерията и отново е започнала да изпраща сигнали.След като получават информацията от предавателя, специалистите на БДЗП се свързват с турските си колеги от Doga Dernegi, партньорът на на BirdLife International в Турция, с когото работим заедно за опазването на царските орли от двете страни на границата.

Doga Dernegi сформират полеви екип и на 29 август отиват на мястото, от където се получава сигналът и откриват мъртвата птица под електрически стълб. Тялото е напълно разложено – останали са само пера и кости. Мястото е обработваема земя, равнинна, без висока растителност и подходящи за кацане дървета. Минаващата през равнината електрическа линия с опасни за птиците стълбове са единствения избор за кацане на орлите и това става причина за фаталния край на птицата.

БДЗП изказва специални благодарности на Жозе Тавареш, Сурея Исфендияроглу и Бигледжан Шен от Doga Dernegi за бързата и адекватна реакция и намирането на загиналия орел и предавателя.

Драго е третият от маркираните общо 19 царски орли и четвъртият намерен, който загина от токов удар. Този факт поставя проблемът на едно от челните места по причинена смърт на царски орли. Всяка година от токов удар умират десетки хиляди птици, но когато това се случва на изчезващи видове, за които се полагат специални усилия, това е една особено нелепа смърт.

Сателитните предаватели, благодарение на които събираме информация за живота и заплахите над царските орли се поставят по проекта LIFE+ Опазване на царския орел и ловния сокол в България. По него е предвидено и започналото вече изолиране на електрически стълбове. От началото на юли до края на септември се провежда обезопасяване на общо около 500 стълба около Елхово и Тополовград, попадащи в +Натура 2000 зони „Западна Странджа” и „Сакар”.

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от Натура 2000 в България” (LIFE 07 NAT/BG/000068) е първият български проект по програма LIFE+. Той се изпълнява от БДЗП в срок от пет години (2009 – 2013). Осъществява се в 10 ключови територии, част от мрежата Натура 2000. Вижте повече на www.SaveRaptors.org.

Основни дейности по проекта

· Поставяне на сателитни предаватели на млади царски орли с цел проследяване на техните движения и събиране на данни за заплахите.

· Охрана на гнездата с цел осигуряване на спокойствие по време на най-чувствителния период на мътене и отглеждане на малките.

· Изкуствено подхранване на царските орли през зимата и размножителния период.

· Поставяне на изкуствени гнезда за двата вида.

· Засаждане на черни тополи в районите, където дърветата са изсечени. Това е предпочитаното дърво за гнездене на царския орел.

· Опазване на местообитанията и подпомагане на хранителната база на царския орел. За тази цел са създадени 2 овцевъдни ферми и високопланински заслон за овце. Пасищното животновъдство поддържа пасищата от обрастване, а това е благоприятно за лалугерът – любимата храна на орела.

· Изолиране на необезопасените електрически стълбове около гнездата на орлите.

· Информиране и образоване на местните общности за ползите от опазването на двата вида и привличане на поддръжници.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates