Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Агро новини:Учените в Украйна замениха автоматите с коноп

Актуални новини.

 

Влакнодайната култура отново се отглежда на хиляди декари, защото рентабилността от нея е над 200%

Съвсем скоро (до преди няколко години) тук стояха охранителни вишки, на пътя имаше бариери, от всички страни полето

се охраняваше от хора с автомати и кучета. Своеобразен ГУЛАГ за коноп – социално опасна култура... Днес нищо от това не е вече тук. Само конопът стои високо, достига 4 метра височина – истинска гора! Но това е съвсем друг коноп, не наркотичен.
В малкото градче Глухов, Украйна се намира Селекционен център по конопа, който е бил единствен за Съветския съюз. През годините на бившия Съюз тази култура е отглеждана почти на 1 мил. хектара. Само в Украйна в предвоенните години конопът е отглеждан на 140 хил. ха, а през 1975 г. площта заета от него тук е била 72 хил. ха. Днес в Украйна коноп се отглежда на не повече от 1000 ха. Но това е само началото, уверени са сътрудниците от Опитната станция (ОС) по влакнодайни култури към Института по селско стопанство в Академията на науките на Украйна, защото вече има специална програма за възраждане производството на културата. И преди всичко благодарение на отслабването на строгите мерки от държавата и още по-точно, благодарение на това, че селекционерите са създали ненаркотични сортове коноп, позволяващи на държавата да премахне рестрикциите.
ПЕРСПЕКТИВНИ СОРТОВЕ
Психоактивния коноп синтезира в своите клетки веществото тетрахидроканабинол (ТХК), разказва Ирина Лойко, доктор на селскостопанските науки. Разработеното в Института ново направление в селекцията на конопа за намаляване съдържанието на наркотично активния компонент е довело до създаването на няколко поколения сортове еднодомен коноп със съдържание на ТХК от 0,3; 0,2; 0,15 и дори по-малко от 0,05%. Във връзка със строгите мерки от страна на правоохранителните органи, посевите с районираните нови сортове (Виктория, Ника) са с пълно отсъствие на ТХК, като в същото време е съхранена високата продуктивност на културата.
КОНОПЪТ Е ДВУДОМНО РАСТЕНИЕ,
т. е. мъжките и женските цветове са разположени на различни растения. Новите сортове на украинският селекционен център за коноп са еднодомни, на едно растения са разположени и двата типа цветове. Високата степен на еднодомност на практика има особено значение, тъй като позволява механизиране на процеса на прибиране на семената. Затова специалистите са работили паралелно над решение на друг актуален проблем – стабилизиране признака на еднодомност до нивото на международните изисквания (не повече от 1% двудомни растения в посева). В елитните посеви дори няма нито едно двудомно растение. Тази стабилност на сорта е много важен критерий за качествата на семенния материал. Създаденият в Украйна сорт Гляна е единствената в света популация с най-висока степен на устойчивост на признака на еднодомност. При това той е високопродуктивен и без ТХК. Сортът е регистриран в Държавните регистри на сортовете растения в Украйна и Русия.
В ЕВРОПА И ПО СВЕТА ВЕЧЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ СЕЛЕКЦИОНЕРИ
Konop-5Сортовете коноп са регистрирани и се отглеждат като обикновена полска култура в страните от ЕС, Канада, Китай и Русия. Съгласно законодателството на тези страни, когато количеството ТХК в конопа не превишава 0,2% културата не се отнася към съдържащите наркотични вещества и се култивира без всякакви ограничения. ОС към Института по конопа в Украйна е сключил лицензионно споразумение с Френската федерация на производителите и преработвателите на коноп, на която са предоставени ексклузивни права на някой от сортовете. И днес посевите с тези сортове в Европа заемат много по-голяма площ, отколкото в Украйна. Същото се отнася и за Русия, където украинските сортове заемат 70% от площите с коноп. А сега и в Украйна вече вярват във възраждането на тази култура.
Опитната станция на Института има около хиляда хектара земя, на които освен коноп и демонстрация на различни сортове влакнодайни култури има и полета с обикновени култури – пшеница, царевица, които позволяват на изоставения на самоиздръжка екип от учени да оцелява.
Директорът на станцията доктор на техническите науки Рубил Гилязетдинов пристига с облак дим със стар „УАЗ“ от поле, където се жъне пшеница. За такива като него може без преувеличение да се каже, че се е родил в коноп. „Това беше в Башкирия, в завода за коноп, където моите родители работиха цял живот, разказва директорът.- През детството ми аз бях заобиколен от полета с тези растения, почти египетски пирамиди от огньове в дворовете за котлите с вода в които топяха конопа“.
„През август 2012 г. кабинетът на министрите прие постановление, което узакони понятието „технически коноп“ и вече не е необходимо културата да се охранява, спомня си началото на новия етап от живота на своя колектив директорът.  Документът първо раздели и узакони термините технически и наркотичен коноп, определи новия праг на наркотично активния коноп - по-малко от 0,08% ТХК и установи, че подобни посеви с коноп не се охраняват. А при нас охраната беше дива – с вишки, с кучета, автомати. Поради високата стойност на охраната беше преустановена селекцията, което повиши себестойността на продукцията с 35% и я правеше неконкурентоспособна. А какъв морален дискомфорт изпитвахме навсякъде – какво говореха другите за нас! Премахването на охраната на посевите позволи да намалим разходите за отглеждане на семената от коноп повече от два пъти на хектар. Но главното е, че на официално ниво разграничихме понятията коноп от марихуана. Да, отглеждането на коноп все още се регламентира с нормативно-правни актове, получаване на лиценз, контрол на съдържанието на ТХК в периода на цъфтеж и апробация на посевите със сортове. Но това е нормален процес, чийто строги рамки с времето ще намалеят“.
КОНОПЕНИ ДОМОВЕ, ДЖИНСИ И МАСЛО
Konop-7„Франция е световен лидер в техническото използване на конопа, продължава Рубил Гилязетдинов, изскубвайки едно зелено растение коноп.Отчупва стъблото и отделя зелените части от вдървесинените – флоемът съдържа около 35% влакна и 65% дървесина. В преработената дървесина се съдържа много целулоза. Именно от нея се правят строителни и топлоизолационни материали – плочи, блокчета, бетон, брикети, хартия и др. А от влакната – текстил, уникални тъкани“.
ОТ КОНОП МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ ХИЛЯДИ НЕЩА
Няма друго такова растение с толкова широк спектър на приложение. От конопа могат да се правят екологични и топли домове. Перспективно е и хранителното направление . В Украйна знаят и помнят вкуса и полезното действие на конопеното масло. В много страни по света през последните години рязко нарасна търсенето на конопени семена, като суровина за производство на нови видове хранителни продукти. В тези семена е цялата банка от протеини, те са много богати на усвоими мастни киселини, като линоленова и гамалиноленова, които очистват съдовете , трансформират и предотвратяват натрупването на холестерол. От конопено масло са създадени различни ефективни лекарства.
ВТОРОТО ПЕРСПЕКТИВНО НАПРАВЛЕНИЕ Е СТРОИТЕЛНОТО
От коноп могат да се правят всички строителни материали – изолации, нагреватели, панели и др. С конопени производни могат да се заменят всички синтетични материали използвани в строителството и другите отрасли. Грубо може да се каже, че хектар-два с коноп са достатъчни за строителството на една хубава вила.
ТРЕТОТО НАПРАВЛЕНИЕ – ЕНЕРГЕТИЧНО
Един от украинските сортове коноп дава 8 т/ха суха маса, а има и такива, които дават маса по 15 т/ха. И селекцията в това направление продължава. Топлоотдаването от стъблото на конопа е невероятно голямо – около 4000 ккал от един килограм, практически на нивото на каменните въглища. Можете ли да си представите, стъблата на конопа дават 2-2,5 пъти повече дървесина от някой меки дървесни видове и то, като се има предвид, че трябва доста време да се изчака, докато дърветата пораснат. А тук пролетта сееш семената в земята – есента косиш!
И отново безусловното използване на конопа в текстилната промишленост. За съжаление в Украйна вече няма заводи, които да преработват влакна от влакнодайни култури, всички заводи отдавна са разрушени. Но вече има компании, които правят множество изделия от влакна –от черги, възглавнички до джинсови и вафлени тъкани.
АГРОНОМИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОНОП
Отговори на въпросите дава директорът на Опитната станция по конопа в Украйна д-р Рубил Гилязетдинов.
- Трудно ли е да се отглежда коноп?
- По принцип е просто. Агрономическите аспекти по отглеждането на коноп по почвено-климатични условия в днешно време са отработени и за ефективното им приложение се изисква от производителите само стриктно спазване на препоръките. При конопа няма биологична несъвместимост с други култури и на практика липсват общи болести и неприятели. Минимални повреди при поникване на растенията може да има от бълхи, а възрастното растение може да бъде нападнато от стъблен хоботник, но това е в редки случаи. Конопът издържа на монокултура. Ние имаме 80 годишен опит с отглеждането му на едно и също място – от 1931 година. При постоянно внасяне на оптимални дози торове, добивността в монокултурата не намалява. Но по принцип сеитбооборот е нужен, тъй като торовете са половината от разходите. Помислете, такова малко семе, от което трябва да израстне 3-4 метрово растение. Разбира се, че му е нужна помощ. В сеитбооборота с конопа могат да се включат картофи, захарно цвекло, царевица за силаж, детелина, есенни и пролетни култури, лупина, треви. Като цяло културата е влаголюбива, но тя има прекрасна коренова система, достигаща влагата от дълбоките почвени хоризонти. Практически не са нужни никакви хербициди – тя сама задушава плевелите, ако полето разбира се не е съвсем запустено. На това поле сеитбената норма е 1,5 кг/дка, ако се отглежда за влакна е необходимо 5 кг, а за по-меки влакна за тъкани се изисква 7,5 кг/дка. Колкото по-гъст е посева толкова по-тънки са влакната. Това което касае икономиката - отглеждането на коноп винаги и било високорентабилен отрасъл, а сега още повече. Нивото на рентабилност е 213,9%. Нима това е неефективно?! Нашата технология позволява получаването на 150 кг семена от декар, а имаме сорт Глесия, който дава повече от 200 кг/дка. Затова конопопроизводството има всички перспективи за стремително развитие.
- Необходима ли е специална техника за прибиране?
- Съвременните технологии на отглеждане, прибиране и преработка на коноп се основават на използването на универсална техника, която осигурява комплексна механизация на всички процеси. За последните години на прибиране на конопа бяха изпитани над 10 модела съвременни зърноприбиращи комбайни на различни производители. Анализът на тяхната работа показа, че най-подходящи са комбайните на фирма Claas със система от сепарации от клавишен тип, такива като „Доминатор-208”, MEGA, Lexion-550, Lexion-560 и др. Искам да добавя, че в рамките на асоциацията „Технически коноп” ние всяка година провеждаме сериозни научно-практични конференции, на които каним руснаци, белоруси, чехи, французи, немци – казано просто солиден контингент. С една дума нас ни познават, ние не страним от световните процеси.
- Като какви ви знаят в Амстердам? Ние чуваме различни неща, това шеги ли са или…
- Разговори се чуват, но няма да се заяждам. Дъщерята на наш професор-селекционер на коноп живее в Холандия и тя е видяла фотография на баща си и на неговите колеги в музей на конопа в образа на врагове на любителите на марихуаната…
- И все пак, колко трябва да се изпуши от вашия коноп, за да се почувства някакъв ефект?
- Не се изненадвайте, но ще трябва да изпушите цяло поле… Съвременният коноп вече не е наркотик. Ефекта от него ще бъде същият, както ако пушите от листата на слънчогледа. Много хора в началото не вярваха, идваха, дъвчеха, тичаха в междуредията разнасяйки с телата си прашец, но напразно. Лошата наркотична слава, която едва не погуби едно от най-полезните растения в света, все още го преследва. Но този стереотип скоро ще изчезне. Перспективите за нас са без ограничения, а като прибавим и бизнеса, който проявява изключителен интерес, тук ще се печелят много пари. Когато в Украйна това заработи, ще има много пари и много царевичари ще се гордеят с това…

100-годишни джинси
Известната компания, производител на джинси Levi’s през 2001 година изхарчи ни повече ни по-малко то 45 000 щатски долара, за да купи чифт джинси собствено производство от натурален коноп…произведени още в края на XIX век! Тези джинси са били намерени в миньорско селище, на щата Невада. Оказало се, че те практически не са се износили от 1880 година – датата на тяхното производство.

Натурална ценност
Тъканите от конопени влакна са висококачествени, притежават водоотблъскващи свойства и практически не гният и не изленяват с времето. Още едно уникално свойство на тъканите от коноп – тяхната антисептичност. Памукът и другите тъкани попиват потта и мръсните частици от въздуха, стават с времето източник на опасност за кожата, изделията от такива тъкани трябва често да се перат. Конопените тъкани много по-дълго от останалите се съпротивляват на външни въздействия, а освен това те и сами по себе си оказват целебно въздействие върху тялото – както на възрастните, така и на децата. Освен това, влакната на конопа по своята природа са порести, добре приемат оцветители и задържат цвета много по-дълго от другите тъкани, т. ест. с течение на времето вещите от конопени тъкани прекрасно предпазват през лятото от жега, тъй като много добре се вентилират, а зимата – обратно, загряват и позволяват на тялото да диша. И накрая, конопеното влакно е на 100% екологично.

Източник: Агро новини:Учените в Украйна победиха автоматите

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates