Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

29 юни - ден на река Дунав

По инициатива на Международната комисия за опазване на река Дунав, всяка година се провежда мащабна информационна кампания по повод отбелязване на Деня на река Дунав – 29 юни


„Да бъдем активни за опазване на река Дунав !!!” – това е тазгодишното мото на кампанията за честване на Деня на река Дунав.

Целта на кампанията е повишаване на общественото съзнание относно съхраняването на водите на река Дунав, за да могат и бъдещите поколения да ползват и да се наслаждават на това природно богатство.


Осъзнавайки значението на река Дунав за развитието на страните от региона, Европейската комисия инициира и координира изготвянето на Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион. Този документ ще има за цел да обедини усилията на регионите и страните в басейна на река Дунав, за ускоряване на процесите на икономическо и социално сближаване, както и засилване и разширяване на териториалното сътрудничество, посредством ефективно прилагане на макрорегионално ниво на принципите на европейската кохезионна политика.

Партньорството между Дунавските страни е ключов фактор за успешното постигане на приоритетите за повишаване на конкурентоспособността, развитието на иновациите, енергийната ефективност и опазването на околната среда в Европа.

От своя страна, Денят на река Дунав укрепва „Дунавската солидарност” като поставя на преден план нашия общ, споделен стремеж към опазване на безценните биосферни ресурси в Дунавския регион, независимо от историческите и културните различия, характерни за отделните страни.

Информационната кампания по повод Деня на река Дунав обхваща целеви групи от различни сектори на обществения живот – от детската градина до висшите учебни заведения, църквите, неправителствените организации, държавните институции, академични среди и др., като стремежът е да се създаде по-силна емоционална връзка, чувство за отговорност и съпричастност към поддържането на реката в добро екологично състояние. Включването на известни артисти и политически личности може допълнително да вдъхнови обществеността за по-голяма активност и инициативност по отношение на опазването на река Дунав.

По повод Деня на река Дунав се провеждат разнообразни информационни дейности и събития – фестивали по речните брегове, обществени прояви (кръгли маси, конференции, семинари), развлекателни и образователни инициативи (игри, екскурзии, конкурси и др.) насочени към Дунав и хората, които населяват крайречните райони с техния специфичен начин на живот.

През своята история Дунавския басейн е играл основна роля в политическото, социално-икономическото и културното развитие на Централна и Югоизточна Европа.

В процеса на разширяване на Европейския съюз значението на Дунавските крайбрежни райони продължава да нараства.

Освен значителния териториален обхват на Дунавския басейн (817, 000 km² или близо 10 % от общата площ на Европа), още по-важен е фактът, че той включва 18 различни страни, което го превръща в басейна с най-голямо разнообразие на общности и народности в света.

От река Дунав зависи качеството на живот на милиони хора – реката осигурява вода, храна, енергия, отдих и поминък за населението в целия Дунавски басейн. Река Дунав и крайбрежните райони обхващат важни местообитания за дивата природа, която включва голямо разнообразие от екосистеми и множество животински и растителни видове.

Втората по дължина река в Европа е символ и на интегрирана Европа – по поречието й се намира една от страните-основателки на Европейския съюз – Германия, и същевременно България и Румъния – най-новите членове на европейското семейство.

Нека всички заедно да дадем своя принос за съхраняването на природата в Дунавския регион, защото река Дунав е извор на живот и благоденствие, от който не можем да се лишим!

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates