Мероприятия в лозята.

Какви са причините за изресяването при лозата?

Една от причините за

изресяване на лозата може да е буйния растеж на леторастите. Тогава по-голямата част от хранителните вещества отиват за растеж и се получава „изгладняване“ на ресите. Средствата за борба против изресяването, причинено от буен растеж, са прищипването или кършенето на леторастите , непосредствено преди цъфтежа. При чувствителните на източване сортове прищипването се извършва рано, при дължина на леторастите около 20 см.

При хладно, облачно и дъждовно време през периода на цъфтежа оплождането на цветовете е нередовно. Ако температурата спадне под 14°С, не се получава оплождане. Засега няма сигурни средства за предотвратяване на изресяването вследствие на лоши метеорологични условия.
Друга причина за изресяването може да бъде ненормално устройство на цвета. То е причина за изресяването при сортовете с функционално женски цветове. За да плододават редовно, такива сортове трябва да бъдат опрашени с фертилен прашец от сортове с нормални (хермафродитни) цветове.
Много често лозите от сортове с функционално женски цветове, като Чауш, Черна разакия, Фоча и др., се засаждат смесено с лози от сортове с нормални цветове. Това улеснява тяхното оплождане.