Мероприятие в лозята. Прореждането на листата е

практика, която широко се прилага при десертните сортове грозде. Тя се изразява в премахване на първите 5-7 листа в основата на леторастите по време на зреене. По този начин гроздовете се откриват напълно и ципата на зърната им става по-здрава и интензивно оцветена с характерната за сорта багра. Освен това проветряването на грозда се подобрява максимално и опасността от гъбни болести (най-вече сиво гниене) намалява до минимум.

Когато температурите са прекалено високи , , а гроздовете са силно засенчени, с оглед да не се получат слънчеви пригори по зърната, операцията се прилага двукратно, като откриването на гроздовете от листата става постепенно. И още една подробност - когато редовете са в посока север-юг, се премахват листата от източната страна на реда, а в посока изток-запад - от северната страна на реда.

Резултатът от прореждането на листата по време на зреене е получаване на по-здрави, интензивно оцветени, с висока захарност и с подобрена транспонтабилност и съхраняемост гроздове. Освен за получаване на качествено грозде тази операция допринася и за по-лесно прибиране на гроздовата реколта.