Мероприятие в лозята. Прореждането на листата е

практика, която широко се прилага при десертните сортове грозде. Тя се изразява в премахване на първите 5-7 листа в основата на леторастите по време на зреене. По този начин гроздовете се откриват напълно и ципата на зърната им става по-здрава и интензивно оцветена с характерната за сорта багра. Освен това проветряването на грозда се подобрява максимално и опасността от гъбни болести (най-вече сиво гниене) намалява до минимум.

Когато температурите са прекалено високи, а гроздовете са силно засенчени, с оглед да не се получат слънчеви пригори по зърната, операцията се прилага двукратно, като откриването на гроздовете от листата става постепенно. И още една подробност - когато редовете са в посока север-юг, се премахват листата от източната страна на реда, а в посока изток-запад - от северната страна на реда.

Резултатът от прореждането на листата по време на зреене е получаване на по-здрави, интензивно оцветени, с висока захарност и с подобрена транспонтабилност и съхраняемост гроздове. Освен за получаване на качествено грозде тази операция допринася и за по-лесно прибиране на гроздовата реколта.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));