С отгрибване на лозите извършете пролетна оран.

  1.  Обработете почвата - така ще подобрите аерацията и водния режим, ще унищожите плевелите и ще създадете възможност за оптималното внасяне на торовете в зоната на кореновата система.
  2. При тежки, сбити, влажни и силно заплевелени почви направете пролетна оран, а в останалите случаи - култивиране.
  • Следващата пролетна оран - на 10-15 см, се прави преди цъфтежа на лозите.
  • Помнете, че не е добре почвата да се обработва през периода на цъфтежа и при хладно време, защото има риск от изресяване.
  • Не си позволявайте да пропускате пролетното подхранване - то е гаранция за добър растеж и високи добиви - прави се с азотсъдържащи торове, най-често амониева селитра. Плододаващите лозя се подхранват на 2 пъти с общо количество от 20-40 кг амониева селитра на декар, като първото е преди цъфтежа - в края на май, а второто - при наедряване на ягоридата.
  • В младите лозови насаждения азотните торове се внасят рано напролет наведнъж с 10-18 кг амониева селитра на декар - след това направете една плитка обработка на почвата.