Полезна информация за лозите.Брестовица - сорт грозде с много добри вкусови качества.


Сортът Брестовица е получен от кръстосването на сортовете Италия и Янтър. Утвърден е през 1982 г. и се размножава бързо в цялата страна като промишлен сорт. Върху по-големи площи е размножен в района на Пловдив.

Листът е средно голям, дълбоко нарязан, петделен, периферията на дяловете е характерно огъната нагоре, мрежестонабръчкан, отдолу слабо четинест.

Опашният вряз е затворен и дяловете се възсядат. Дръжката на листа е средно дълга, виненочервена, на ивици.

Гроздът е средно голям, коничен или разклонен с дълги, оголени в основата разклонения, полусбит. Дръжката му е средно дълга, дебела, в основата вдървесинена. Средната маса на един грозд е около 320 г.

Зърното е много едро, продълговато до цилиндрично, към върха заоблено. Кожицата му е дебела, еластична , с обилен восъчен налеп, жълто-зелена до кехлибарена. Консистенцията му е месесто-сочна. Има слаб мискетов вкус при пълна зрелост. В едно зърно има 1-2 семена. Средната маса на едно зърно е около 8 г.

Сортът Брестовица е едроплоден ранен сорт. Гроздето му узрява през втората половина на август.

Лозите са силно до буйно растящи, с добра родовитост. Най-подходящи за него са стъблените формировки Гюйо и омбрела със смесени плодни звена - плодни пръчки с по 10-12 очи и няколко чепа с по 2 очи. При тези формировки добивът от лоза е 6-8 кг, а от декар - 1500-2000 кг. Много подходящ е за асмовидно отглеждане.

При неблагоприятни метеорологични условия е склонен към изресяване и милерандаж. Чувствителен е на мана и силно се напада от оидиум. Лозите са слабо устойчиви на ниски зимни температури. Гроздето е устойчиво на напукване и сиво гниене.

Лозите имат добър афинитет с подложките, особено с Берландиери X Рипария SO4. Подходящи за този сорт грозде са дълбоките плодородни почви с лек механичен състав. Изисква напояване.

Сортът Брестовица по механичен състав на гроздето е типичен десертен сорт грозде. Кожиците и семената заемат малка част от масата на зърната. При консумативна зрелост съдържанието на захари е 14-15%, а на титруеми киселини - около 7 г/л. При добро узряване захарността достига до 18-19%. Гроздето притежава много добра транспортабилност и съхраняемост. Оставено върху лозите след узряването се задържа много дълго в свежо състояние.

Сортът Брестовица притежава добри биологични и стопански качества. Той е с красиви, рехави гроздове, изравнени и много едри зърна, с много добри вкусови качества и транспортабилиост. Може да се отглежда до 500-600 м надморска височина.