Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Сред китайските потребители, които се грижат за здравето си, стават все по-популярни т. нар. "млечни ягоди". Продажбите на тези ягоди нарастват бързо , благодарение на уникалната система на отглеждане: производителите напояват ягодовите растения с преработено мляко. "Млечните ягоди" са с 40% по-скъпи от о обикновените без повишено съдържание на лактоза. Обикновено така се отглеждат американски и японски сортове ягоди, които се берат и пакетират от местните биологични производители.

Някои производители твърдят, че поливането на ягодите с преработено мляко подобрява вкуса и хранителните им качества. Но в действителност това не е нищо повече от един маркетингов ход, казва мениджърът по продажби на стопанството, което се занимава с отглеждането на ягодите.

Повишената цена на "млечните ягоди" е в резултат на търсенето на този продукт, тъй като плодовете са органични и няма остатъци от пестициди.