Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Резитба на бадема - ОВОЩАРСТВО

Полезна информация за овощните култури.Резитба на бадема.


Резитбата на бадема е агротехническо мероприятие, чрез което се регулира растежа и плододаването на бадемовите дървета.

Перспективен начин за формиране на бадемовите дръвчета е така наречения "свободнорастяща корона". Тази резитба на бадема се характеризира с това, че до встъпване в плододаване на дърветата резитбата е много слаба или въобще не се извършва.

Липсата на резитба влияе положително върху бързото израстване на дърветата. Те встъпват по-рано в плододаване, а също и грижите за насажденията намаляват.

Формировка Свободно растяща корона

След засаждането напролет дръвчетата се съкращават на 90-100 см от почвената повърхност. Предивременните клонки се режат на 1-2 пъпки до 20 см от върха надолу. По-ниско разположените предивременни клонки се отстраняват. През първия вегетационен период се извършва зелена резитба. Оставят се 4 филиза на дръвче - 1 водач и 3 за скелетни клони. Избраните скелетни клони трябва да са под ъгъл 45 градуса към водача и сравнително правилно разположени. Със зелената резитба се отстраняват филизите, растящи под остър ъгъл. Желателно е скелетните клони да не са от съседни пъпки, за да се осъществи здраво срастване между тях и водача. Следващите няколко години дърветата се отглеждат свободно без резитби. Около шестата година от засаждането на бадема се започва постепенно просветляване на короната, което продължава 2-3 години. Силният растеж затихва със започване на усиленото плододаване. Тогава може да се извърши резитба за съкращаване на скелетните клони и разклонения с около 1/2 от дължината им. Полускелетните клони се прореждат силно и съкращават. След такава резитба покарват много лакомци. Те се съкращават слабо и ако е необходимо чрез привързване се насочват към желаната посока. Дърветата, върху които е извършена тази резитба за подмладяване, се възстановяват за 3-4 години.

Фрмировка Подобрена чашовидна корона

Фрмировката Подобрена чашовидна коронаможе също успешно да се приложи при бадемовите дръвчета.

Препоръчва се формирането да се извършва по следния начин. При засаждането част от предивременните клонки се отстраняват, като всяко второ или трето се реже на чепче с една пъпка, ако няма такава в основата му.

Дръвчетата се съкращават така, че да се образува стъбло, високо 80-90 см, което позволява механизирана беритба на плодовете. През следващите години се извършва слаба резитба, а на 4-5-а година се прави просветляване на короната. Короната може да се оформи като чашовидна или плоска, при което трябва да се оставят най-правилно разположените клони и да се постигне добро просветляване.

Подобрена етажна корона

При нея се формира един централен клон (водач) и 5-6 скелетни клона. Обикновено фиданките при засаждането са с предивременни клонки. Избират се три за формиране на първия етаж, който отстои на 100-130 см от почвената повърхност. Най-силната вертикална клонка се оставя за водач. Избраните за скелетни клони предивременни клонки се съкращават (през първата година след засаждането) на 1/2-1/3 от дължината им на добре развита външна пъпка.

Водачът се съкращава така, че да доминира над останалите клонки. Ако преди временните клонки са слаби, те се режат на 2-3 пъпки и формирането започва през следващата година.

През втората година по централния клон - на разстояние 70-80 см от първия етаж, се избира следващия скелетен клон. Той трябва да е разположен в свободното пространство между първите скелетни клони и да излиза от по-голям ъгъл спрямо водача. Скелетните клони от първия етаж се съкращават на 1/3 от дължината на едногодишния им прираст. През третата година на 40-50 см от последно формирания скелетен клон по водача се избира клонка с по-голям ъгъл на отклонение за формиране на следващия скелетен клон. Конкурентите на продължителите на скелетните клони и водача се премахват. Растящите навътре и препречващите се клони също се премахват. През четвъртата година завършва формирането, като водачът се съкращава на слаба плодна клонка. По скелетните клони се формират последните скелетни разклонения.

Резитбата за подмладяване на бадема се състои в просветляване на короната чрез премахване на сгъстяващите клони и периодично съкращаване на разклоненията на скелетните клони и плодните клони за предизвикване на добър растеж. Съкращаването е по-силно при напреднала степен на застаряване. Правилно извършената резитба на бадема е един от съществените фактори за добри доходи от бадема.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates