Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

 

След събиране калемите трябва да се съхранят до момента на облагородяване. Ако те са от различни видове или на повече от един сорт от даден вид , предварително се

навързват на снопчета и се слагат етикети, съдържащи вида и сорта.
Главна задача на съхранението е да не се допусне развитие на пъпките по леторастите, от които ще се вземат калеми. Това е необходимо, защото към момента на присаждането те трябва да са още в състояние на покой. От тук произтичат и изискванията към условията на съхранение, които могат да се осигурят по различен начин.
 За кратковременно съхраненение на калемите (до 2-3 седмици), те могат да се държат в домашен хладилник, при температура от 2 до 4°С. Преди това е необходимо да се опаковат в найлонови торбички, чийто горен край се завързва. При това положение не се налага допълнително навлажняване, тъй като влагата, която се образува от дишането на клонките, е достатъчна те да се запазят свежи.
 Ако леторастите за калеми са взети още през декември или януари и се налага да се съхраняват по-дълго (2-3 месеца), за да се запазят в състояние на покой, те трябва да се държат при температура около 0°С. При липса на специални хладилни помещения, тези условия могат да се постигнат, като събраните леторасти за калеми се заровят в почва на 2/3-ти от дължината им от към северната страна на къща, вила или друга постройка. При този начин е важно мястото да е добре дренирано, за да не се задържа вода през зимата. При преовлажняване е възможно пъпките по леторастите да загният и да станат негодни за вземане на калеми.
(МВ)