Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Зимните месеци са най-подходящи за събиране на калеми за зимно и пролетно присаждане. Качеството на присадника (калема) е от изключителна важност за получаване на дръвчета с добри стопански качества от желани сортове.
Избор на подходящи калеми
За калеми се вземат резници само от едногодишни клончета (леторасти) от здрави и високопродуктивни плододаващи дървета. Леторастите за калеми трябва да са добре узрели, с умерена растежна сила и с добре развити растежни пъпки. Такива се получават в резултат на силна резитба на дръвчетата през предходната година.
Подходящите за вземане на калеми клончета трябва да с по-къси междувъзлия и дължина 60-90 см. Диаметърът в основата им трябва да е от 6 до 12 мм. Калемът за присаждане се взема от средната или долната третина на тези клончета, тъй като горните им части (върховете) са по-слабо развити и пъпките там са с по-малко хранителни вещества.
Калемите се вземат само от здрави, силни и продуктивни дървета от желаните сортове. За тази цел в любителската практика трябва да се вземат леторасти за калеми само от плододаващи дървета, които дават гаранция , че сортът е автентичен и е този, който желаем. За препоръчване е те да се вземат предимно от южната страна - от връхните и периферни части на короната.
Време за вземане на калеми
За ранно пролетно присаждане калемите могат да се събират през целия период на дълбокия покой на дърветата – от декември до февруари. Но най-добре е това да става в по-топли дни или след преминаване на зимните студове – от средата на февруари до първите дни на март.