Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Когато черешите достигнат до възраст на плододаване също е необходима резитба. Тя се прави през 5-6 години и продължава 15-25 години. Обикновенно тази резитба се свежда до

премахване на изсъхнали, счупени , болни, силно растящи навътре в короната клони. Основни плододаващи клонки при черешата са майските букетчета, които имат най-често 4-6 плодни пъпки събрани в букетче около една връхна растежна пъпка, от които през вегетацията се образува розетка от няколко листа. В пазвите на всеки лист се формира пъпка, която в последствие се формира като плодна. Най-често поради наличие само на една (растежна) пъпка, майското букетче не се разклонява, а слабо се удължава. С течение на годините то постепенно се оголва в основата, засъхва и загива. При нормални условия на отглеждане на черешата, тези клончета запазват жизненост 7-10 години. Върху тях всяка година се образуват плодни пъпки. Те дават 75% от плодните пъпки на черешата. Това дава и обяснението за липсата на алтернативност в плододаването на черешата.