Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

На 80-90 см над първия етаж по централния клон се формира единично разположен скелетен клон излизащ от по-голям ъгъл спрямо централния клон и насочен към свободните междини между

скелетните клони. Конкурентите на продължителите на водача и скелетните клони се премахват. Почистват се прирастите по стъблото. На 50-60 см от основата на на скелетните клони се формират скелетни разклонения. Продължителите на скелетните клони се съкращават на 50-60 см от двегодишната им част, а водача на 25-30 см над нивото на последно формирания скелетен клон. Скелетните разклонения се съкращават, ако доминират в растежа си. Обрастващата дървесина не се третира.

РЕЗИТБА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА

На 50-70 см от последно формирания скелетен клон по водача в противоположна посока се избира клонка за формиране на следващия скелетен клон. По скелетните клони се формират скелетните разклонения. Обикновенно на 4-та-5-та година короната е вече формирана, дърветата встъпват в пълно плододаване без да спира нарастването на височината. В този период се налага ограничаваща резитба. Водача се съкращава на 4-4 ,5 м над слаба странична клонка. Скелетните клони се съкращават само, ако доминират над водача. Съкращаването предизвиква отваряне на короната и огряване от слънцето на централните части, което предотвратява изнасянето на плододаването по периферията.