Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Произведен в домашни условия от различни животни, оборският тор е с различно съдържание на хранителни елементи. Независимо от това той има определена хранителна стойност , полезна за растенията.

Важно: Но за да са достъпни за растенията хранителните елементи в оборския тор, той трябва да е минерализиран или казано по-просто да е много добре угнил.

Облагородява почвата

. Този тор не само попълва хранителните запаси в почвата. Той подобрява нейната структура, като благоприятства въздушния и воден режим в зоната на корените.

. Подобрява микробиологичната дейност в почвата - активира развитието на полезните микрорганизми, които я облагородяват.