Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

. Не забравяйте: правилното рязане увеличава добива

Една от най-важните ежегодни работи в градината е резитбата на плодните дървета. Както професионалистите, така и любителите сигурно имат своя личен отрицателен опит в това отношение. Понякога подрязването е помогнало, но някога сме накърнили плододаването.

При болните дървета

. За болните дръвчета , една резитба може да се окаже много ефикасна терапия - сигурно сте наблюдавали как една резитба от по-радикалните може да върне към живот почти загинали дръвчета.

При здравите дървета

. Ако сте избрали правилно времето, с резитбата растенията получават импулс за жизненост и развитие. С разитбата се активизират силите за образуване на плодове.

Кога резитбата ще свърши работа?

. Първо - трябва да е редовна, така както ние редовно се стрижем и бръснем. Защото прескочим ли я веднъж, после ще се наложи доста по-силна резитба, а с това стресираме дървото да бърза да компенсира премахнатата надземна маса. Тогава лумват лакомци, съвсем близо до местата на резитба.

. Второ - трябва да е премерена. Има ли обаче по дърветата сухи, счупени от ветрове или болни клонки от болести и неприятели, не са за оставяне - ще запазите инфекцията и опасността от зараза в цялата градина.