Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Съкращаването е премахване на върховете на скелетни клони, разклонения, обрастващи клонки и клончета.

Пензирането пък е премахване на връхната пъпка или недоразвитите листа на върха - така ще възбудим към растеж и образуване на силни клонки пъпките, които са до отреза.

При редовно съкращаване на клонките в млада възраст ще направим добри короните на дърветата. Съкращаването по сила може да бъде:

- слабо - тогава режем 1/5 до 1/4 от дължината на клонките;

. умерено - премахваме 1/3 от клонките;

. силно - отрязваме до 1/2 от дължината на клонките.

Видове съкращения:

. Ще съкратим скелетни клони, ако искаме уравновесяване на короната или израстване на подходящо разклонение.

. Ще съкратим водача, ако искаме да направим втори етаж от клони.

. Ще съкратим обрастващи клонки, ако искаме да подмладим дървото.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));