Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Най-използваните формировките са:

Подобрена етажна корона, чашовидна и подобрена чашовидна, палмета и вретено.

Тези корони може да срещнете в различната литература с различни наименования и с някои вариации при изпълнението им, но същността им е една и съща.

Каква формировка да изберете според вида на овошката?

Дългогодишният опит на овощарите е показал, че подходящи за видовете са:

Подобрена етажна корона - Тя е най-подходяща за ябълка , круша, череша, вишня, слива, бадем и кайсия. Но внимание! Особеното е, че трябва да са присадени на семенни подложки, които растат по-буйно, формировката е подходяща именно за тях.

Чашовидна корона - Тя е най-пригодна за прасковите. Тук влиза и нейната разновидност подобрена чашовидна корона.

Палмета - Крушите е подходящо да формирате във вид на палмета, особено, ако са присадени на дюлева подложка. Палметните форми обаче са по-подходящи за големи насаждения или пък за оформяне на алеи в малките дворове. Палметата е подходяща и за ябълки на умерено растящи подложки.

Вретено - Ябълките и крушите, присадени на слаби подложки, каквито често се предлагат и продават, е най-добре да се формират като вретено. В личния двор си личи по интензивността на растежа кои са слаби и силни подложки, и може да ги познаете именно по силата на растежа им.