Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

До края на февруари и най-късно през първата десетдневка на март настъпва моментът за късното зимно или ранно пролетно пръскане на овощните дръвчета. Ако трябва да определим

срока му според развитието на дръвчетата, то е редно да се направи непосредствено преди набъбване на пъпките.

Подходящи препарати

. Подходящите препарати за това пръскане са бордолезов разтвор - 1,5% (150 г син камък и 225 г гасена вар за 10 л вода).

. Ако нямате възможност да приготвяте сами бордолезов разтвор или не можете да го направите, купете си Шампион, Фунгуран , Косайт, Тирам. Тези препарати са подходящи за това зимно пръскане - концентрацията им трябва да е 0,3% (30 г на 10 л вода).