Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Съкращаване се прилагат главно в следните случаи:

при съкращаване на летораста – присадник в разсадника или в градината за формиране на короната и стеблото.;

при съкращаване на скелетни клони - за уравновесяване или за израстване на подходящо скелетно разклонение;

при съкращаване на водача в мястото за формиране на втори етаж;

при съкращаване на обрастващи клонки за подмладяване;

при пензиране и при резитба на зелено.

Освен върху надземните части – стебло и корона , съкращаване се прилага и на кореновата система. В кои случаи:

при засаждане на дръвчетата;

при презасаждане (преместване) на по-възрастни дървета от едно място на друго;

при подмладяване на скелетни корени на застаряващи дървета.