Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

През периода на формиране на палмета ябълковите и крушови дръвчета се оставят със по-сгъстена корона. В резултат на плододаването растежът на дръвчетата бързо започва да намалява. Задачата на резитбата за плододаване е да възобнови този растеж. Това се постига чрез резитба за просветляване. При палметно формираните дръвчета почти не се прилага съкращаване, освен на застарели торбести клончета и слаби клонки. Основната операция при резитбата за просветляване е чрез отстраняване. За целта се

премахват от основа всички по-силно растящи обрастващи клонки по водача и изправено растящите такива по скелетните клони. Прореждат се и страничните обрастващи клонки по скелетните клони , , които са застарели и с по-слаб растеж. Първият етаж се прорежда по-слабо, а вторият и третият етаж по-силно.