Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

През периода на формиране на палмета ябълковите и крушови дръвчета се оставят със по-сгъстена корона. В резултат на плододаването растежът на дръвчетата бързо започва да намалява. Задачата на резитбата за плододаване е да възобнови този растеж. Това се постига чрез резитба за просветляване. При палметно формираните дръвчета почти не се прилага съкращаване, освен на застарели торбести клончета и слаби клонки. Основната операция при резитбата за просветляване е чрез отстраняване. За целта се

премахват от основа всички по-силно растящи обрастващи клонки по водача и изправено растящите такива по скелетните клони. Прореждат се и страничните обрастващи клонки по скелетните клони, които са застарели и с по-слаб растеж. Първият етаж се прорежда по-слабо, а вторият и третият етаж по-силно.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));