Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Резитба първа година

При този тип формировка първата резитба след засаждане се състои само в ограничаване

височината на стъблото. Засадените дръвчета се режат на 50-70 см височина от почвената повърхност. Ако на 10-15 см под отреза има предивременно развити клонки, те се съкращават на 2 пъпки. Разположените по надолу се премахват от основа.

Тъй като тази формировка е с водач, при добро развитие на дръвчето през юни се прави избор на водач и скелетни клони за първия етаж. За водач се избира най-високо разположената клонка, а за първи етаж клонки, които са в посока на реда. Всички конкуренти и други клонки се превиват и се превързават съм стеблото.

Резитба втора година

Резитбата през втората година има за цел да засили растежа на скелетните клони от първия етаж. Тази резитба може да е и по-различна в зависимост от силата на растеж на дръвчетата.

При мнотго добре развите дръвчета, водачът се съкращава над мястото, където ще се формира втория етаж, а всички излишни клонки (и привитите през лятото) се отстраняват.

При много силно развит водач, за да задържим неговото развитие той се съкращава на нивото на скелетните клони от първия етаж.

При много силно развит водач , а слабо развити клони на първия етаж, той се премахва от основа, като се отклонява на по-слабо развита странична клонка, която ще служи за негов продължител и ще даде възможност на скелетните клони от първия етаж да се засилят.

Резитба трета година

Третата и следващите резитби са както втората – аналогично на първия се формират следващите етажи. Спазва се правилото клоните да са по-възможност в посока на реда, а ако е необходимо се прави корекция с някой от посочените начини. Премахват се конкурентите на водача и скелетните клони и се оставя само обрастваща дървесина от едногодишни клонки. След като се формира и последния етаж, водачът се съкращава на 50-60 см над него.