Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти. Разликата при палметните формировки идва от това как са разположени скелетните клони спрямо хоризонталата на почвата. Те могат да са наклонени – на 35-45 градуса спрямо

хоризонталата, могат да са хоризонтални (успоредни на почвата) или вертикални. Освен това някой от палметните формировки имат централен клон – водач, а при други, като лировидната палмета например – няма.

Броят на етажите при палметните формировки също може да бъде различен. Той зависи от силата на растеж на подложката - при по-силна подложка етажите са три , а при по-слабо стигат до пет. В първия случай разстоянието от етаж до етаж е от 90-120 см, а във втория – от 50 до 70 см.

При формиране на избрания тип палмета за правилно разположение на скелетните клони се използват различни помощни средства и операции. Така например при формиране на палмета с наклонени клони за постигане на определен градус на растеж на скелетните клони се прилага наклоняване чрез:

  • привързване към кръстосващи се пръти;
  • забити в земята колчета;
  • вързани за водача клони;
  • разпонки забити с гвоздейчета.