Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

Формирането на овощни дръвчета като палмети се прилага основно при ябълкови и крушови сортове, присадени на слабо или полуслабо растяща вегетативна (а не семенна) подложка.


Палметата представлява едностранно разположена плоска корона – клоните са разположени едностранно - по посока на реда. Освен за големи овощни градини тази формировка е много подходяща за вилни и дворни места, където пространството е малко и не позволява изграждане на закръглени корони. Освен това с палметата се заемат пространства край огради или се създават красиви живи плетове. В резултат на това се постига, както стопанска изгода , така и декоративен ефект от отглежданите дръвчета.

Палметата се състои от стебло с височина 50-60 см. В съвременното овощарство са разработени различни видове палмети – общото между тях е ниското стъбло и разположените в една плоскост етажи от по два срещуположни скелетни клони. Освен това при всички палметни формировки не се оставят многогодишни скелетни разклонения, а само млада обрастваща дървесина.