Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Пъпките на калемите трябва да са в покой (държат се в хладилник при 0-4˚С)

Върху подложката на височина на присаждането се избира участък с гладка

кора. Над него се прави гладък отрез и кората на подложката се разрязва с овощарско ножче надлъжно до 4-5 см. Кората в горния край на нареза се повдига леко с ножчето и с тъпата му част се отделя от дървесината на 2-3 мм от двете страни, за да се втикне лесно резника.

Резника се подготвя така, че основата му да образува клин с дължина 4-5 см. Отреза на клина се прави срещу пъпката, той трябва да е с дължина до 4-5 см и се прави само с едно движение. За да се получи равен и гладък отрез, ръката се движи само в лакътя и рамото, а останалата част е опъната.

След като се направи клинът, резника се оставя с три пъпки.

Калема се вкарва в разреза на кората и се втиква надолу, докато зарезът в горния край опре в отреза на подложката. Резника се поставя в отвесно положение, като разреза на кората остава по средата.

В зависимост от дебелината на подложката присадниците могат да бъдат един, два или три. Когато подложката е дебела до 6 см , се поставят до 2 калема, а ако е над 6 см се поставят три калема на 120˚ един от друг.

Присадката се привързва стегнато от горе надолу с рафия. Рафията се навива спираловидно, като късият и край остава под намотката и продължава до основата на отреза.

След това хоризонталния отрез на подложката, разреза на кората и горния край на резника се замазват с овощарска замазка.

През време на вегетацията превръзките се преглеждат и се разхлабват, ако е нужно или се заменят с нови. След като покарат малки леторасти от присадника превръзките се махат.