Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Подходяща подложка за ябълката при неполивни условия във високите места е семенната, върху която расте силно и образува голяма корона - до 10 м в диаметър и 7-8 м височина. В

отделни месторастения, но при поливни условия може да се засаждат и дръвчета върху вегетативна подложка, която придава умерен или слаб растеж и ранно встъпване в плододаване.

Подходящи за хълмистите, предпланинските и планинските места са ранните и средноранните сортове. Такива саВиста бела, Молиз делишес, Английска ренета, Джонатан, Прима, Бернска розова, Златна превъзходна и вариететите й (Смути, Белголден, Голден сан расетинг, Морспър голден), но не и на места, по-високи от 700-800 м над морското ниво.

Червена превъзходна и вариететите й (Старкримсон й Купър) обаче не трябва да се засаждат на места, по-високи от 700-800 м над морското ниво,

СОРТОВЕ АЛПИНИСТИ

Канадска ренета , , Златна пармена - за места до 1000 м над морското равнище, Айвания - за полупланинските по-топли райони, Златна дицова ренета, Карастоянка – в припланинските райони, Либърти (високите температури през август предизвикват преждевременно узряване на плодовете му, които не придобиват оптималните вкусови качества, а съхранението им се влошава), Зимна бананова, Примруж, Джьрсимак и други.

Широката гама от сортове дава възможност при засаждането на дръвчета в дворната градина да се избират най-подходящите за съответните месторастения ябълкови сортове.