Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Въпрос: Имам вилно място в Искърското дефиле. Любител съм на ябълките и искам да си засядя няколко сорта. Моля да ме посъветвате дали мястото ми е подходящо, тъй като надморската

му височина е около 700 метра. Кои сортове и подложке са подходящи за подобно място?

Филип Панайотов от гр. София

ОТГОВОР

Ограничаващи фактори за застъпването на някои ябълкови сортове в дворните градини в хълмистите, предпланинските и планинските райони на страната са ниските температури и повратните студове, особено по време на цъфтежа, недостатъчната топлина и възможностите за поливане. В районите с надморска височина над 650-700 м валежите, са недостатъчни, за да се отглеждат растенията и без да се напояват. Освен това трябва да се има предвид, че с увеличаването на надморската височина поради недостатъчната топлина , се забавя и узряването на плодовете - приблизително с около 7-10 дни на всеки 100 м.

Засаждането на сортове опрашители на по-високи места е много важно, тъй като нерядко дворните градини в планинските места са изолирани и наблизо няма други насаждения и сортове, за да се осигури нормално опрашване.

Ябълката може да се отглежда в места с надморска височина до 800 м в Северна България и до 900 м в Южна България. Студоустойчива е, но изисква богати, дълбоки 1,5 до 2 м, умереновлажни, пропускливи и проветриви почви.