Мероприятия в овощната градина.Пролетно присаждане.

Ранна пролет е най-подходящият сезон за облагородяване или преоблагородяване на овощните дръвчета. Причината за него могат да бъдат най-различни:

 

 • неприхванати окулирани дръвчета от миналото лято;
 • желание за смяна на примитивен сорт;
 • присаждане на диви дървета;
 • присаждане на сорт, който много ни харесва.


КОИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПРИСАЖДАНЕ


Присаждането на дърветата може да става по два начина:

 •  чрез присаждане на спяща пъпка, познато като окулиране;
 • чрез присаждане на калем.


При присаждането на пъпка се използва само една пъпка /щитче/ от желания вид и сорт , а при присаждането на калем се използва част от клонче с желания сорт с две-три пъпки. Окулирането на спяща пъпка се прави през лятото - от края на юли до началото на септември, а сега през пролетта се присажда на калем.

Присаждането на калем се прави по няколко различни начина:

 •  на разцеп;
 •  на кози крак;
 •  копулация;
 •  подобрена копулация;
 • под кора и др.