Мероприятия в овощната градина.

ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА КАЛЕМИ

В края на януари и през февруари трябва да се вземат калеми от овощните дървета за присаждане. При събирането на калеми  трябва да се вземат под внимание

следните изисквания:

- Калеми се вземат от едногодишна дървесина /леторасти на които са окапали листата през есента/.

- Когато се вземат калеми от костилкови овощни видове/слива, праскова, кайсия, череша, вишна/ трябва да се внимава за развитието им, тъй като те образуват плодни пъпки по едногодишните леторасти.

- Не бива да се вземат калеми от продължителите на скелетните клони, за да не се повреждат короните на дърветата.

- Прекомерното вземане на калеми от някои непонасящи силна резитба дървета, каквито са например черешите, може да доведе до загиването им.

Съхраняването на калемите през зимата изисква да се осигурят условия, задържащи развитието им. Добре се съхраняват в пясък в избено помещение при температура около 3-4 градуса в съдове, напълнени с влажен пясък. Долната част на калемите трябва да е плътно прилепнала в пясъка. Следи се пясъкът да е влажен като периодично се полива с вода.

Събраните калеми могат да се съхранят и в хладилник. В този случай те се навлажняват и се увиват плътно с полиетилен.

През зимата калемите могат да се съхраняват в пясък  и на открито. Най-добре това става откъм северната страна на някоя сграда или ограда при условие , че мястото е запазено от силни ветрове. При затопляне на времето калемите могат да се затрупат със сняг и отгоре да се сложи дебел слой слама.

 

Доцент д-р Дарина Иванова

Опитна станция Дряново