Мероприятия в овощната градина.

КАКВИ ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА ДА ЗАСАДИМ

Есента е най-подходящият срок за засаждане на овощни дръвчета. За Дряновския район най-добре се развиват следните овощни видове: слива, череша,

вишна, ябълка и круша. По-чувствителни на измръзване са кайсията и прасковата, но в дворните места се развиват успешно, докато в парцелите извън населените места измръзват лесно, особено кайсията.

За сливата препоръчваме родовитите ранозреещи сортове Рут Герщетер, Чачанска лепотица, Онтарио, Малвазинка и Опал, плодовете на които узряват в края на юли. Със среден срок на узряване на плодовете са сортовете Стенлей, Габровска, Стринава, Алтанова ренклода, Нансийска мирабела, Едра зелена ренклода, Гуляева, плодовете на които  узряват през август. Къснозреещите сортове Ана Шпет и Невена са много добре развиват в нашия район.

Ранозреещите черешови сортове Бигаро Бюрла, Бигаро Моро, Ранна черна едра са родовити и с много вкусни плодове, които узряват в края на май. Със средно ран срок на узряване/около средата на юни/ са сортовете Бинг, Ван, Лапинс, Кордия, Сънбърст, а с късен срок/края на юни-началото на юли/ са сортовете Хеделфингенска, Наполеон, Ламберт и Дроганова жълта. Последният сорт е много устойчив на измръзване и освен за прясна консумация и компоти, плодовете му са подходящи и за приготвяне на сладко.

За вишната препоръчваме сортовете М-15 , Облачинска, Сладковишна ранна, Сенчеста морела и Ботевградска вишна.

От прасковените сортове интерес представляват Ред Хейвън, Юлска Елберта, Елберта, Хале и Файет. За кайсията по-успешно в нашия район се развиват сортовете Унгарска и Късна Дряновска.

Ябълката е сравнително устойчива на измръзване. От ранните сортове са подходящи сортовете Виста Бела, Графенщайн и Боровинка. От есенно зимните сортове най-родовити и устойчиви на измръзване са сортовете Флорина, Мелроуз, Карастоянка, Щарк, Чадел, Ландсбергска ренета, Английска зелена ренета, Канадска ренета, Голден резистент.

Крушата е чувствителна на бактериалната болест „Огнен пригор", която се изразява в почерняване на листата и изсъхване на отделни клони, а в по-късен стадий и на целите дървета. За Дряновския район добре се развиват сортовете Трапезица, Вилямова масловка и Клапов Любимец. Сортът Попска трябва да се засажда в месторастения, със слаба плътност на огнен пригор.

Ст.н.с. І ст. дсн Иванка Витанова