Растително защитни мероприятия в овощната градина.Обработете почвата около малините и къпините.

През първата половина на пролетта окопайте редовата ивица плитко – до 5-6 см, като внимавате да не повредите или унищожите

кълновете, покарващи от подземната част на стъблото. Междуредията обработете на по-голяма дълбочина – 12-13 см, там няма опасност да повредите корените, защото те са разположени по-дълбоко, отколкото в редовата лента.

ТЪНКОСТИ

При по-дълбоки обработки растенията се унищожава голяма част от кореновата им система, вследствие на което се нарушават водният и хранителният им режим и те отслабват в значителна степен, макар и да се полагат добри грижи за тях.

Къпината развива по-мощна и дълбока коренова система и усвоява минералните хранителни вещества от по-голяма дълбочина и от по-голям обем почва.

Касисът се развива добре, когато се отглежда върху наносни, песъчливо-глинести, глинесто-песъчливи или по-тежки глинести почви, които са добре запасени с хумус. Неподходящи за отглеждане на касисови растения са много леките песъчливи почви, защото са бедни на органични вещества и изсъхват по-лесно.