Вертикалните градини набират популярност. Все по-голяма популярност придобиват и у нас т. нар. вертикални градини. Това е вид озеленяване , което доскоро се правеше основно с

декоративна цел. Но във вертикалното озеленяване производителите намериха огромен потенциал и за практична насоченост - т. е. вместо декоративни растения, по този начин могат да се отглеждат и културни растения, служещи за храна на хората. Особено популярно е отглеждането на ягоди във вертикални пространства. Освен тях вертикално могат да се отглеждат и почти всички листни зеленчукови култури. Така че, наред с естетиката, отглежданите вертикално растения могат да носят и практична полза за хората.