Мероприятия в овощната градина. Грижи за малините. Малината вирее добре в прохладни и влажни райони , в които по време на зреенето на плодовете няма продължителни засушавания и горещи сухи ветрове. Единствено

ремонтантните сортове, които плододават два пъти годишно изискват по-топли райони, за да узряват и плодовете от последните завръзи - в началото на есента. По време на интензивния растеж на издънките и формирането на плодните органи нуждите от почвена влага при малината са големи. Необходимо е да се осигури напояване през целия вегетационен период до обиране на последните плодове през есеннта. При прекомерно преовлажняване на почвата след плодообразуването издънките не могат да узреят и обикновено измръзват през зимата. Напояването може да се извършва гравитачно, чрез дъждуване или капкуване.

След втората половина на юли до средата на август се извършва съкращаване на зелените издънки на височина 120-140 см. По този начин растенията се запасяват по-добре с хранителни вещества, ускорява се зреенето и се повишава добива и качеството на плодовете, формират се повече плодни пъпки за следващата година.

Беритбата на плодовете трябва да започне, когато те са придобили характерният за сорта цвят и плодовете се отделят лесно от чашката.

Плододавалите издънки трябва да се изрежат непосредствено след беритбата с цел създаване на оптимални условия за добро огряване от слънцето и по-добро узряване на новите издънки. По този начин се залагат повече плодни пъпки и издънките понасят зимните студове по-добре.