Ябълковата реколта е добра, но плодовете падат.  Причините за опадалите преждевременно на земята плодове могат да са различни. Преди всичко опадват най-вече малките, недоразвити

плодове

На количеството на опадалите плодове влияе и размера или площта на листата. Ако листата са с малка площ, плодовете опадват бързо и рано.

Преди беритба опадват най-едрите ябълки, образували се на най-силните, крайни леторасти , тъй като те узряват най-рано. Тези плодове е добре да се обират навреме.

През това горещо лято преждевременното опадване на плодовете може да е и от недостатъчна влага, а също и от ветровете.

Опадалите плодове могат да се нарежат и изсушат на слънце.