Мероприятия в овощната градина. Размножаване при ягодоплодните храсти.  Размножаването с отводи е един от най-старите методи, с помоща на който и до сега с успех се размножават ягодоплодните и декоративни

храсти.

Принципът на размножаване с отводи е доста прост - на филиз от майчиното растение се създават благоприятни условия за образуване на корени, а след това вкоренения нов храст се отделя.

Необходимо е светлината да не попада на тази част от стъблото , където ще се формират корените. За по-бързото им образуване трябва да се преустанови движението на хранителните вещества и фитохормони по стъблото. В повечето случаи е достатъчно да се превие филиз (или клонка) и да се закрепи за земята.

Почвата около майчиния храст трябва да е добре дренирана. За това при тежки почви се добавя пясък или торф, прекопава се дълбоко, а през вегетацията се поддържа добре обработена и влажна. За да може да се образува силна коренова система на отводите, те бързо се отделят от майчиното растение.