Мероприятия в овощната градина.Превръзките на окулираните дръвчета се махат напролет. Много любители овощари направиха през летните месеци юли и август присаждане на овощни дръвчета чрез окулиране. Напомняме, че не

трябва да се избързва с премахване на превръзките на окулираните дръвчета. Сега е необходимо само да проверите дали превързващата лентичка не се е врязала в мястото на присаждане от удебеляването на подложката и да я разхлабите. Премахването и ще направите рано напролет през следващата година , преди началото на сокодвижението. Тогава ще премахнете и подложката над присадката.