Мероприятия в овощната градина. Младите фиданки се прихващат по-добре.  Какъв е правилният избор при закупуване на дръвчета за засаждане през есента? Някой предпочитат да засаждат по-възрастни дръвчета -

на две-три години, като смятат, че те по-бързо ще встъпят в плододаване.

По-старите дръвчета на пръв поглед са по-примамливи с добре развита корона, дебело стебло и големи корени. Те обаче не са добър избор, защото:

  •  прихващат се по-трудно и вероятността да загинат след това е доста голяма;
  • при дългият им престой в разсадника те са развили по-мощна и дълбока коренова система, голяма част от която се поврежда при изваждане - съхраняват се само няколко по-дебели корени , а малките се накъсват и повреждат, а именно те позволяват на растението бързо да се прихване на новото място.
  • раните по корените са предпоставка за навлизане на почвени патогени, които могат да причинят загиване на растенията;
  • освен това по-старите дръвчета по-трудно се адаптират към новите условия, тъй като са гледани продължително време на друго място;
  • несъответствието между короната и повредената коренова система на по-стари дръвчета води до изоставане на растенията в развитието им през първите две години, и не оправдава очакванията за по-ранно плододаване.