Мероприятия в овощната градина. Идва време за профилактика на дръвчетата. Грижите за овощните дръвчета продължават и след прибиране на плодовата реколта. Отглеждани в продължение на по-дълъг период от време на едно

и също място, те са обект на нападение от редица болести и неприятели. Освен рутинното есенно подхранване, напояване и обработка на почвата, с което се поддържа живота на плодните дървета и се повишава устойчивостта им към вредители и към климатичните условия, трябва да се прилагат още редица мерки. В най-общ план, според характера им те са групирани , , като:

  •  механични;
  • агротехнически;
  • химични.

Всички тези мерки са насочени срещу зимуващите болести и неприятели по дърветата или в почвата. Есенно-зимният период предоставя много благоприятни дни за работа в овощната градина, които трябва да се използват своевременно.