Растително защитни мероприятия в овощната градина. Къпината е по-взискателна от касиса. Къпината е светлолюбивo и взискателно към топлината растение. Подходящи за нея са терени с добър

въздушен дренаж , защитени от силни ветрове, с мек климат и продължителна топла есен. Тя е по-чувствителна към студове от останалите ягодоплодни култури. При температури по-ниски от минус 17-18ºС издънките получават значителни повреди, а при минус 23ºС измръзват напълно.При тези температури коренищата не се повреждат чувствително и растенията се възстановяват. Къпината предпочита плодородни почви с по-лек механичен състав с неутрална до средно кисела реакция.

РАЗСТОЯНИЯТА СА СПОРЕД СОРТОВИТЕ ОСОБЕНОСТИ 

Есента е оптималния срок за засаждане на къпини, но това трябва да стане не по-късно от 2-3 седмици преди настъпване на трайно застудяване. Разстоянията на засаждане зависят от сортовите особености и почвеното плодородие:

  •  изправенорастящите сортове се засаждат на разстояние 1,50-1,80 м между редовете и около 1 м вътре в реда;
  •  за полуизправените междуредовото разстояние е1,20-1,50 м;
  • за стелещите се е 2,50-3,50 м.