Мероприятия в овощната градина.  В градината често е необходимо да се премести плододаващо дърво или храст. Как да се направи това, за да се получат добри

резултати.

При две-четиригодишни дървета няма да има големи проблеми, нужно е само максимално внимание за съхраняване на кореновата система при изкопаването и да не се повредят плодните дървета при засаждането. Дървото лесно ще преживее стреса, ако е пренесено с малко пръст по корените.

По сложно е присаждането на по-старо дърво, тъй като колкото е по-старо дървото, толкова по-голяма е и кореновата система и надземната част.

За да се пресади старо осем-десет годишно дърво е нужна подготовка на дървото, която да започне 1-2 години по-рано.

Извършва се резитба на цялата надземна част с цел да се придаде на короната нужната форма и се прави просветляваща (чрез прореждане) резитба. Есента се изкопава около дървото тясна канавка, колкото ширината на лопатата, на разстояние 40-50 см от дървото, с дълбочина 80 см. Корените внимателно да се отрежат с трион , така че срезовете да бъдат гладки. Канавката се затрупва с рохкава смес от пръст и оборски тор- 5-6 кофи тор и 1 кофа пръст и обилно да се полее с вода.

Изрязаните корени за година обрастват с малки коренчета, които ще бъдат запазени при пресаждането и ще подобрят прихващането на дървото.

Презасаждането е най-добре да се прави през пролетта.Отначало е добре да се изкопае земята от външната страна на канавката. После с остра лопата или ножовка да се прережат всички по-долни корени, като при това дървото се накланя в страни. Внимателно се подпъхва зеблен или найлонов чувал под пръста, опакова се и се изважда от ямата за да се пренесе дървото до мястото на засаждане.

За посаждане на на дървото е необходимо да се изкопае дупка с размери при по- млади дръвчета 0,6Х0,6Х0,6м , при по-големите дървета 1,2Х1,2Х1,2м. В случаи на цъфтеж първите две години цветовете се премахват.

При спазване на правилата, старите дървета при презасаждане след 3-4 години възобновяват плододаването си.

Особено чувствителни са на презасаждането крушата и сливата, а при вишня над 10 годишна трябва много да се внимава.