Мероприятия в овощната градина. Киселицата е най-подходяща подложка за ябълката. Най-подходящи при отглеждането на ябълкови дървета при неполивни условия, в планински и полупланински райони са семеначетата на

киселицата. Най-широко използвани от клоновите подложки за ябълковите сортове са ММ 106 и М9. Тези клонови подложки трябва да се предпочитат при дълбоки, богати на хранителни вещества, добре аерирани почви, при осигурено напояване и при създаване на интензивни градини. При крушата за подложки могат да се използват семеначета от дива круша и от някои културни сортове като Вилямова масловка , Червена вилямова, Хардиева масловка и вегетативни дюлеви подложки.