Растително защитни мероприятия в овощната градина.

Каква подложка е подходяща за череша и вишня?

Най-често за подложки на черешата и вишнята се използват семеначета от махалебка, дива череша и някои културни сортове

череши. У нас най-широко се използва махалебката. Тази подложка има много добра студо- и сухоустойчивост, но не понася тежки влажни, сбити, непропускливи и кисели почви и високи подпочвени води. Присадените на махалебкови подложки сортове череша и вишня могат да се отглеждат успешно и в райони с малко валежи през вегетацията и при неполивни условия на наклонени терени и на площи с по-леки, песъкливо-глинести и варовити почви. Дивата череша се различава съществено по своите изисквания към почвените условия от махалебката - за нея са подходящи по-тежките , , дълбоки, водопропускливи, глинесто-песъкливи, лошо аерирани и неутрални до слабо кисели почви.